> Obwieszczenia

Obwieszczenia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostrówek
 
Pliki:

Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2017-01-20 09:24:14.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrówek w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 
Pliki:

Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2017-01-18 08:39:15.
Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-01-10 13:16:33.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na wymienioną
nieruchomość
 
Pliki:

Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2017-01-03 12:29:39.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrówek w sprawie
wydania decyji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 
Pliki:

Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-12-22 11:42:26.
Informacja o wyniku przetargu
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2016-12-08 09:24:18.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 
Pliki:

Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2016-11-10 09:50:24.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza drugi
nieograniczony przetarg ustny na niżej wyminione
nieruchomości.
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-10-28 10:18:37.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 
Pliki:

Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2016-10-14 08:42:44 | Data modyfikacji: 2016-10-14 08:43:22.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrówek w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 
Pliki:

Obwieszczenia

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2016-10-11 13:19:30 | Data modyfikacji: 2016-10-14 08:43:22.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrówek że w dniu
08.08.2016r. zostało wszczete postępowanie w
sprawie: GK.6733.49.2016
 
Pliki:

obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzta Stępień | Data wprowadzenia: 2016-09-07 14:54:32 | Data modyfikacji: 2016-10-14 08:43:22.
Wydłużenie terminu wyznaczonego na uzupełnienie
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko
 
Pliki:

Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-08-23 12:13:40 | Data modyfikacji: 2016-10-14 08:43:22.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na wymienione
nieruchomości
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2016-08-19 08:09:12 | Data modyfikacji: 2016-10-14 08:43:22.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrówek w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 
Pliki:

Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2016-08-17 12:11:29 | Data modyfikacji: 2016-10-14 08:43:22.
Wójta Gminy Ostrówek ze w dniu 20.07.2016r.
zostato wszczęte postępowanie w sprawie
dotyczącej ustalenia lokalizacji celu publicznego
 
Pliki:

Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2016-08-02 12:19:41 | Data modyfikacji: 2016-10-14 08:43:22.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 
Pliki:

Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-07-01 08:45:05 | Data modyfikacji: 2016-10-14 08:43:22.
Informacja o wyniku przetargu
 
Pliki:

informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2016-01-26 10:47:27 | Data modyfikacji: 2016-10-14 08:43:22.
o przystąpieniu do sporządzenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrówek oraz o
przystqpieniu do przeprowadzenia strategicznej
occny oddzialywania na środowisko, w tym
sporziądzenia Prognozy oddziaływania na
środowisko
 
Pliki:

obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2016-01-15 08:22:49 | Data modyfikacji: 2016-10-14 08:43:22.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na wymienioną
nieruchomość
 
Pliki:

Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-12-16 12:30:45 | Data modyfikacji: 2016-10-14 08:43:22.
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników
Urzędu Gminy w Ostrówku
 
Pliki:

Zarządzenie nr 103/23015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2015-12-14 11:47:11 | Data modyfikacji: 2015-12-14 11:49:10.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-11-02 13:10:09 | Data modyfikacji: 2015-12-14 11:49:10.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-10-16 10:16:20 | Data modyfikacji: 2015-12-14 11:49:10.
Konsultacje społeczne LGD ,, Ziemia
Wieluńsko-Sieradzka"
 
Pliki:

Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-08-04 11:50:50 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Informacja o przyjęciu Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
 
Pliki:

Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 08:03:07 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-04-01 09:15:32 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza czwarty
nieograniczony przetarg ustny na wymienioną
nieruchomość
 
Pliki:

Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-03-25 11:45:47 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
IV sesja Rady Gminy Ostrówek
 
Pliki:

Proponowany porządek obrad

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2015-03-19 09:33:21 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-03-10 11:57:44 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 
Pliki:

Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-02-25 14:14:19 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-02-20 14:16:01 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-02-20 12:55:15 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
III sesja Rady Gminy Ostrówek 13.02.2015r.
 
Pliki:

Proponowany porządek obrad

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-02-03 12:12:08 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
o wyborze oferty w wyniku zapytania ofertowego na
dostawę materiałów biurowych i druków
akcydensowych
 
Pliki:

Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2015-01-29 12:39:03 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wójt gminy Ostrówek ogłasza drugi
nieograniczony przetarg ustny
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-01-26 12:12:27 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Plan Rozwoju i Koncepcja Zagospodarowania ZOF
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:42:27 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
KALENDARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-01-13 11:37:23 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza trzeci
nieograniczony przetarg ustny naj wymienioną
nieruchomość
 
Pliki:

ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-01-07 12:57:23 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Informacja o wyniku przetargu
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-12-23 11:15:50 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
II sesja Rady Gminy w Ostrówku
 
Pliki:

Proponowany prządek obrad:

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2014-12-18 13:20:59 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wojewody Łódzkiego
 
Pliki:

Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-12-17 13:40:07 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
o powtórnym wyłożeniu do publiczncgo wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów położonych w gminie
Ostrówek wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko
 
Pliki:

Sprostowanie obwieszczenia

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:49:12 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
o powtórnym wyłożeniu do publiczncgo wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów położonych w gminie
Ostrówek wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko
 
Pliki:

Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2014-12-05 09:55:48 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny
 
Pliki:

ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-11-13 14:16:00 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość
 
Pliki:

ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-11-13 09:17:55 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza drugi
nieograniczony przetarg ustny na wymienioną
nieruchomość
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-10-17 10:12:12 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszarów położonych w gminie Ostrowek wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Pliki:

Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2014-10-10 14:23:47 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-10-01 10:45:23 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-10-01 10:43:56 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-09-02 08:42:32 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-08-19 09:06:19 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na wymienioną
nieruchomość
 
Pliki:

Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-08-14 11:23:31 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-07-22 12:30:39 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
 
Pliki:

zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-07-01 12:16:48 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-07-01 09:19:36 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-06-05 14:07:53 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-06-03 11:46:19 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
XXXVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Ostrówek - 28
maja 2014r.
 
Pliki:

Porządek obrad

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-05-23 14:25:42 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 
Pliki:

zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-05-15 09:07:08 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
 
Pliki:

zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-04-30 10:30:19 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 
Pliki:

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-04-22 08:24:03 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 
Pliki:

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - tekst

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-04-22 08:21:58 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 
Pliki:

Uwarunkowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-04-22 08:09:37 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 
Pliki:

Kierunki Zagospodarowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-04-18 13:53:55 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 
Pliki:

tekst

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-04-18 13:48:54 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Pliki:

Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2014-04-11 09:29:49 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu
dzierżawcy
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-04-01 09:29:09 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Uprzejmie zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy
Ostrówek, która odbędzie się 31 marca 2014r.
 
Pliki:

Proponowany porządek obrad

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-03-20 08:17:06 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w gminie Ostrówek
 
Pliki:

Obwieszczenie i Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-03-14 11:00:30 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Uprzejmie zapraszam na XXXIII sesję Rady Gminy
Ostrówek, która odbędzie się 12 lutego 2014r
 
Pliki:

Proponowany porządek obrad

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:58:40 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Uprzejmie zapraszam na XXXII sesję Rady Gminy
Ostrówek, która odbędzie się 10 lutego 2014r.
 
Pliki:

Proponowany porządek obrad

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-01-31 10:28:03 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym współwłaścicielowi
nieruchomości
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:44:03 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia w 2014 r.
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:42:07 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ostrówek,
która odbędzie się w dniu 18 września
2013r. /środa/ o godz. 10:00
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-09-10 09:17:22 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego 27.05.2013r.
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 13:52:03 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego 27.05.2013r.
 
Pliki:

Uwarunkowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 13:50:38 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
 
Pliki:

Kierunki zagospodarowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 13:49:19 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
 
Pliki:

Prognoza oddziaływania - treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 13:47:13 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego 27.05.2013r.
 
Pliki:

Prognoza oddziaływania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 13:46:02 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Pliki:

Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2013-05-17 09:41:39 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Informacja dla mieszkanców - sposób
rozwiązywania umów na odbiór odpadów
komunalnych
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-03-26 11:49:57 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Obwieszczenie Wojewody Lódzkiego
 
Pliki:

Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-03-06 13:40:14 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Harmonogram wyłączenia naziemnej telewizji
analogowej
 
Pliki:

Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-02-12 08:46:08 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wójt Gminy Ostrówek zawiadamia, że w dniu 4
stycznia 2013r. wydano decyzję lokalizacyjną
inwestycji celu publicznego polegającej na
przebudowie drogi wewnętrznej Niemierzyn - Kresy
 
Pliki:

Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:38:37 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do
wynajęcia
 
Pliki:

wykaz

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2012-12-04 13:23:48 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do
wynajęcia
 
Pliki:

wykaz

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2012-10-19 13:32:54 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-10-15 15:17:59 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
 
Pliki:

Uwarunkowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-10-15 15:17:06 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
 
Pliki:

Kierunki zagospodarowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-10-15 15:16:24 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
 
Pliki:

Prognoza oddziaływania - treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-10-15 15:09:08 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
 
Pliki:

Prognoza oddziaływania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-10-15 15:08:06 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 
Pliki:

treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2012-10-04 12:43:14 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrówek wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
 
Pliki:

Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2012-10-03 09:59:07 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
prostująjcego oczywiste omyłki pisarskie w
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
 
Pliki:

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-09-11 08:51:32 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów
niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów
lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do
szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w
przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez
rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
 
Pliki:

Zarządzenie Nr 38/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-07-30 14:00:42 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Milejów
 
Pliki:

ZARZĄDZENIE NR 36/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-07-19 10:24:58 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do wiadomości
informacje o granicach obszarów i terenów
górniczych
 
Pliki:

Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-07-11 12:01:24 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Zawiadamiam, że w dniu 6 czerwca 2012 r. wydano
decyzję o warunkach zabudowy Nr 27/2012 dla
inwestycji obejmującej budowę elektrowni
wiatrowej o mocy 1,5 MW wraz ze stacją
transformatorową na terenie działki o nr ew. 318
w m. Skrzynno 98-311 Ostrówek
 
Pliki:

Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2012-06-15 09:40:30 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
prostującego oczywiste omyłki pisarskie w
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
 
Pliki:

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-05-23 11:23:12 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Zawiadamiam, że w dniu 14 maja 2012 r. wydano
decyzję o warunkach zabudowy Nr 17/2012. dla
inwestycji obejmującej budowę elektrowni
wiatrowej z linią energetyczną SN 15kV na
terenie działki o nr ew. 1199 oraz dz nr ewid.
1198, 1197, 1354,1355 w m. Okalew, 98 - 311
Ostrówek
 
Pliki:

Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2012-05-21 09:01:06 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
WÓJT GMINY OSTRÓWEK ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny
 
Pliki:

przetarg

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:03:18 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 
Pliki:

Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2012-04-24 13:45:19 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Zawiadomienie o wydaniu postanowień prostujących
oczywiste omyłki pisarskie w decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
 
Pliki:

Obwieszczenie Wojewody Lódzkiego

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-03-27 14:22:30 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza drugi
nieograniczony przetarg ustny na wymienione
nieruchomości
 
Pliki:

Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2012-03-08 10:00:04 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrówek
 
Pliki:

UCHWAŁA NR XIII/87/2011RADY GMINY OSTRÓWEK z dnia 29 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 08:33:38 | Data modyfikacji: 2012-01-26 08:34:23.
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostrówek, w
tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko
 
Pliki:

OBWIESZCZENIE

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-01-17 08:25:02 | Data modyfikacji: 2012-01-26 08:34:23.
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostrówek
 
Pliki:

OBWIESZCZENIE

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-01-17 08:16:21 | Data modyfikacji: 2012-01-26 08:34:23.
Data wprowadzenia: 2012-01-17 08:16:21
Opublikowane przez: Admin PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy Ostrówek
ul. Ostrówek 115
98-311
Wójt Gminy Ostrówek
Ryszard Turek
Kontakt:
Tel: (+48 43) 841-50-23
Fax: (+48 43) 841-50-20
e-mail: ug_ostrowek@interia.pl